VPĮA suvažiavime – dėmesys intelektinės nuosavybės apsaugai

2015-02-10
Sausio pabaigoje įmonių grupės „Penki kontinentai“ atstovai drauge su kitais kompiuterių programų gamintojais ir platintojais dalyvavo asociacijos „Verslo programinės įrangos aljansas“ (VPĮA) narių suvažiavime. Jame buvo aptarta aljanso veiklos ataskaita, ateinančių metų planai ir kiti aktualūs klausimai, susiję su intelektinės nuosavybės problemomis šalyje.

VPĮA prezidento Povilo Kaminsko teigimu, geriausiai asociacijos rezultatus iliustruoja Lietuvos ir pasaulio nelegalios programinės įrangos naudojimo statistika. „Lietuvoje nelegalios programinės įrangos naudojimas mažėjo ir tai yra teigiamas rezultatas. Todėl 2015 metais planuojame tęsti pradėtą bendradarbiavimą su Policijos departamentu, Valstybine mokesčių inspekcija, Buhalterių ir auditorių asociacija, plėtoti naujas partnerystes, taip pat atstovauti VPĮA nariams ministerijose“, – sakė P. Kaminskas.

Suvažiavime dalyvavusio „Penkių kontinentų“ atstovo Tomo Okmano nuomone, dėl neteisėto programinės įrangos naudojimo patiriamų nuostolių įmonės gali išvengti tinkamai ją inventorizavę. „Beveik 80 proc. neteisėtos programinės įrangos būna apkrėsta virusais ar kitomis kenkėjiškomis programomis. Tai kelia įmonėms konfidencialios informacijos, finansinių ir kitų duomenų praradimo grėsmę. Jos išvengti galima tinkamai įrangą inventorizavus. Deja, dažniausiai įrangos inventorizacijos subtilybėmis domisi tik didžiosios šalies bendrovės“, – sako T. Okmanas.

Suvažiavimo dalyviai vieningai pritarė minčiai, kad patikima intelektinės nuosavybės apsauga informacinių technologijų rinkoje yra atspirties taškas siekiant žinių visuomenės ir žinių ekonomikos plėtros bei įtvirtinimo. Specialistai taip pat išreiškė viltį, kad padėtį turėtų pagerinti šių metų pradžioje įsigaliojusios naujos inventorizacijos taisyklės bei aiškios rekomendacijos, kaip efektyviau įgyvendinti šį procesą.

Šiuo metu VPĮA vienija 18 programinės įrangos gamintojų ir platintojų. Asociacija taip pat aktyviai bendradarbiauja su nacionalinėmis valstybinėmis institucijomis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ir mokslo įstaigomis. Kitas VPĮA suvažiavimas planuojamas 2016 metų pradžioje.