Tarptautiniai standartai

Ilgametė stabili įmonės veikla ir tarptautinis pripažinimas - tai viena didžiausių garantijų, kad verslo santykiai bus plėtojami sklandžiai, o su jumis bus elgiamasi kaip su solidžiu verslo partneriu. Ilgu nuosekliu darbu siekdama kokybės ir pripažinimo, įmonių grupė „Penki kontinentai“ gali didžiuotis tokiais tarptautiniais standartais kaip ISO 20000 ir ISO 27001, kurie pažymi įmonės stabilumą, paslaugų kokybę ir pasaulinius standartus atitinkančias įmonės metodikas.

Sužinokite daugiau!

Ką garantuoja ISO 20000 standartas?

Šis pasaulyje pripažįstamas informacinių technologijų paslaugų valdymo standartas kilo iš britų standarto BS 15000 modelio ir yra derinamas su Valstybinės komercijos įstaigos (angl. OGC) IT infrastruktūros biblioteka (angl. ITIL). ISO 20000 buvo sukurtas siekiant suteikti IT paslaugų vadybai ir infrastruktūrai, tiek vidinei, tiek užsakomajai, nuoseklumo, kuris būtų naudingas ir darbuotojams, ir klientams. 


Ką garantuoja ISO 27001 standartas?

ISO 27001 yra tarptautinis standartas, nustatantis informacijos saugos valdymo sistemos reikalavimus, kad organizacija galėtų įvertinti riziką ir įdiegti tinkamas kontrolės priemones informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui apsaugoti. Esminė šios sistemos funkcija yra apsaugoti jūsų organizacijos informaciją, kad ji nepatektų į „blogas rankas“ ar nebūtų negrįžtamai prarasta.

ISO 20000 – IT paslaugų vadyba

Galutinis tikslas yra veiksmingas bendras IT paslaugų valdymas. Standartas paremtas pagrindiniais procesais – pradedant aptarnaujančio personalo atsiskaitymu vadovybei, IT paslaugų biudžeto sudarymu ir apskaita, ir baigiant informacijos saugumu, tiekėjų, incidentų, pokyčių ir informacijos atskleidimo valdymu. ISO 20000 sertifikavimas padeda įmonėms patobulinti ir optimizuoti IT procesus, padidina darbo našumą ir užtikrina kontroliuojamą nuoseklų aukštos kokybės paslaugų teikimą įmonės viduje bei išoriniams išplėstiniams tinklams ir galutiniams vartotojams. Ji parodo įmonės pasiryžimą puoselėti patikimas IT paslaugas ir infrastruktūrą, stiprinti darbuotojų pasitenkinimą ir darbo kokybę, tuo pačiu metu gerinant įmonės įvaizdį.

Kiti privalumai:

  • didinant produktyvumą, sumažėja sąnaudos;
  • naudojamasi patikrintomis geriausiomis praktikomis; 
  • ISO 20000 pripažįsta viso pasaulio IT sektorius; 
  • geriau suderinami verslo tikslai ir IT;
  • sumažinama rizika ir pagerinama komunikacija tarp verslo sričių ir IT;
  • įgyjama pranašumo rinkoje.

 

ISO 27001 – informacinių sistemų saugos vadyba 

Tinkamas informacijos ir informacinių sistemų valdymas, informacijos konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas yra svarbūs faktoriai, užtikrinantys įmonės konkurencinį pranašumą, pelningumą ir komercinį įvaizdį

Kiti privalumai:

  • užtikrina, kad įmonės veikla atitiktų jai taikomus įstatymus, teisinius ir norminius bei sutartinius reikalavimus;
  • pagerėja bendras įmonės valdymas ir suinteresuotų šalių (akcininkų, klientų, vartotojų ir tiekėjų) pasitikėjimas;
  • tinkamai vertinant riziką, yra identifikuojamos grėsmės turtui, įvertinamas pažeidžiamumo laipsnis ir incidentų galimybė, apskaičiuojamos galimos pasekmės, todėl jūs galite nukreipti investicijas būtent ten, kur jos reikalingiausios.




Partneriai

UnisysCiscoMicrosoftPaesslerMotorolaAkamaiStefaniniCitrix

Tarptautiniai standartai

ISO-27001ISO-20000PCI