PRIVATUMO POLITIKA

Įmonių grupė „Penki kontinentai“ rūpinasi Jūsų asmens duomenų privatumu ir apsauga, todėl įsipareigoja gerbti bei saugoti asmeninę informaciją. Šiame dokumente išdėstyti mūsų taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai.

Šioje politikoje paaiškinama, kaip įmonių grupė „Penki kontinentai“ renka, naudoja (tvarko) ir saugo asmens duomenis, juos sistemina ir kokios yra Jūsų teisės.

Norime atkreipti dėmesį, kad renkant ir tvarkant klientų asmens duomenis, yra laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Ši privatumo politika yra taikoma tik tais atvejais, kai asmuo naudojasi įmonių grupės „Penki kontinentai“  produktais ir (ar) paslaugomis, lankosi interneto svetainėse www.5ci.lt, www.bs2.lt, www.atmeye.com/lt, www.smartsafe.lt, www.cashmanagementiq.com, www.payments-iq.com, www.atmeye.us,  www.ashburn.eu, www.penki.lt, profit.5ci.lt, mano.penki.lt, mail.penki.lt, www.news.lt, www.scena.lt, www.ssc.lt, www.loftown.lt, media.search.lt, www.smarthouse.lt, www.iptviq.com . Mūsų privatumo politika nėra taikoma, jei vartotojas naudojasi kitų įmonių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net, jei prie jų jungiasi naudodamasis įmonių grupės „Penki kontinentai“ tinklo paslaugomis.

Jūsų asmens duomenų rinkimas

Informacija, kurią apie Jus renkame, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote įrangą ir (ar) paslaugas, ar registruojatės mūsų interneto svetainėje.

Renkame šios tipo duomenis:

 • tuos, kuriuos Jūs pateikiate, kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių, perkate PENKI paslaugas arba registruojatės paslaugoms, užsisakote naujienas arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
 • tuos, kurie generuojami, kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje);
 • tuos, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

  Jūs neprivalote mums pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti tam tikrų paslaugų. 

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 • pagrindinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, patvirtinančio tapatybę asmens dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 
 • duomenys, susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, informacija apie užsakytą paslaugą ir jos užsakymo detales, išrašytų sąskaitų informacija, informacija apie atsiskaitymą už paslaugas, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.; 
 • kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete; 
 • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kai lankotės mūsų salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
 • telefoninių pokalbių įrašai, kai skambinama į įmonės klientų aptarnavimo centrus ar atsiliepiama į įmonės darbuotojų skambučius;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami, remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas

Įmonių grupė „Penki kontinentai“  tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimo sutartims sudaryti ir vykdyti; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaitai; kreditoriaus interesams apsaugoti bei materialinių nuostolių prevencijai; abonentų skoloms išieškoti. Tvarkome asmens duomenis, kurie būtini, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams, priimti bei vykdyti užsakymus, tinkamai aptarnauti klientus, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.;
 • Tiesioginė rinkodara. Tvarkome tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugai užtikrinti (vaizdo stebėjimas).
 • Tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti; klientų mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti; klientų aptarnavimo kokybei įvertinti; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugai ir gynimui; įrodymams surinkti. Tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į įmonės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į mūsų įmonės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, valdyti įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Kitais tikslais, kuriais įmonė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą. Tvarkome asmens duomenis ir siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms ir pan., kai to reikalauja teisės aktai.

Atsižvelgdama į visus minėtus atvejus, įmonė tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai būtina nustatytiems ir aiškiai apibrėžtiems teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą.

Įmonių grupė „Penki kontinentai“  užtikrina, kad asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, ir tik tokiais tikslais, kurie nustatyti ir paskelbti prieš duomenis surenkant, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Slapukų naudojimas

Siekdami, kad mūsų interneto svetainė veiktų sklandžiai, o Jūs gautumėte aktualią informaciją, joje naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija padeda užtikrinti galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek įmonės teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.


Informacija apie puslapyje naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Aprašymas
ASP.NET_SessionId Iki sesijos pabaigos Bendro naudojimo sesijos slapukas, naudojamas puslapiuose, parašytuose Miscrosoft .NET paremtomis technologijomis. Skirtas išlaikyti anoniminę vartotojo sesiją su serveriu.
TawkConnectionTime Iki sesijos pabaigos Identifikuoja vartotojo IP adresą, stebi vartotojo žingsnius svetainėje.
__RequestVerificationToken  Iki sesijos pabaigos Slapukas naudojamas užkirsti kelią neteisėtai skelbti turinį į svetainę, vad. Cross-Site Request Forgery.
lang Iki sesijos pabaigos Slapukas renka kalbos nustatymus ir pateikia informaciją puslapyje atitinkama kalba.
visited 2 val. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas iššokantiems langams (pop-up) valdyti.
_ga, _gat 2 metai „Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_gid 24 val. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz 2 metai „Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas.
_dc_gtm_* 8 val. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas ataskaitoms rengti ir pasiūlymams optimizuoti.
__tawkuuid Iki sesijos pabaigos Slapukas identifikuoja vartotojo IP adresą, stebi vartotojo žingsnius svetainėje.

Trečiųjų šalių interneto svetainės
PROFIT neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

Privatumo politikos pakeitimaŠi politika gali būti keičiama ir atnaujinama pagal poreikį, atsižvelgiant į PROFIT vykdomus pokyčius bei kitus veiksnius. Atnaujinta Privatumo politika yra skelbiama interneto svetainėje. Ją turite atidžiai peržiūrėti ir patvirtinti, kad su ja sutinkate.Sutinku mano nurodytais kontaktais gauti „ProfIT“ pasiūlymus. Duomenys tvarkomi pagal Privatumo politiką.


Sutinku mano nurodytais kontaktais gauti „ProfIT“ pasiūlymus. Duomenys tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Partneriai

UnisysCiscoMicrosoftPaesslerMotorolaAkamaiStefaniniCitrix

Tarptautiniai standartai

ISO-27001ISO-20000PCI